Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Ruční vyšívačka
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování materiálů a technik používaných v ruční výšivce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiálové složení 3 vzorků předložených látek na ruční vyšívání a 3 vzorků předložených vyšívacích materiálů a popsat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit a charakterizovat pět druhů ozdobných stehů Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a charakterizovat pět vyšívačských technik Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručních výšivek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh výšivky pro interiér, oděv nebo oděvní doplněk s použitím alespoň tří vyšívačských technik Praktické předvedení
b Popsat způsob využití navržené výšivky Ústní ověření
c Vybrat materiály a barevnost v návaznosti na výtvarný návrh Praktické ověření
d Vypracovat technický výkres výšivky s použitím alespoň tří vyšívačských technik v poměru 1:1, max. velikosti formátu A4 Praktické předvedení
e Připravit pomůcky a nástroje pro zhotovení výšivky dle technického výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení ruční výšivky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tkaninu pro výšivku Praktické předvedení
b Zhotovit výšivku podle výtvarného návrhu a technického výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dokončení ruční výšivky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Začistit hotovou výšivku Praktické předvedení
b Vyžehlit, případně vyprat a vyžehlit dokončenou výšivku Praktické předvedení
c Popsat adjustaci ruční výšivky s ohledem na druh výrobku Ústní ověření
d Vypracovat odšitý roh Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava a údržba ručních výšivek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob následné údržby zhotovené výšivky Ústní ověření
b Určit vhodné postupy oprav a údržby 5 předložených ručních výšivek s ohledem na druh výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/rucni-vysivacka#zdravotni-zpusobilost).

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba předloží před uchazeče 5 vzorků základních technik vyšívání. Provedení například technikou marseillskou, technikou richelieu, gobelínová výšivka, výšivka na tylu, korálková výšivka, plná výšivka nebo různé druhy ozdobných stehů (např. perličkového, stonkového, řetízkového, krokvičky, uzlíčků apod.), 6 vzorků látek (len, bavlna, vlna, hedvábí, viskóza a polyester), z 10 vzorků vyšívacích materiálů (perlovka, mouliné, kordonetka, hedvábí, stužka, příze PES, vlna, dracoun, korálky, flitry), ze 14 vzorků ozdobných stehů (přední, zadní, perličkový, stonkový, plochý, křížkový, řetízkový, křivinka, hvězdičky, mešterka, krokvička, šňůrkový, kroužkovací, uzlíčky) a z 10 vzorků vyšívačských technik (plná, dírková, ažura, toledo, pavoučky, richelieu, mřížky v ploše stahované, malba jehlou, korálková výšivka, výšivka na tylu).

 

Při ověřování kompetencí Volba postupu práce, způsobu zpracování, pomůcek a materiálů pro zhotovení ručních výšivek, Zhotovení ruční výšivky a Dokončení ruční výšivky vytvoří uchazeč ruční výšivku podle vlastního návrhu. Návrh bude obsahovat techniky schválené autorizovanou osobou. Předmětem hodnocení zhotoveného výrobku je především jeho estetické ztvárnění, správné využití technologických postupů a dokonalost provedení použitých technik.

Pro splnění kompetence Oprava a údržba ručních výšivek autorizovaná osoba předloží uchazeči pět vzorků základních technik vyšívání s různých vyšívacích materiálů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha, Dana Mašková

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel Praha, Petra Hlavačková

OSVČ, členka SRŘ a UŘ, Rudolfinea o.s., člen HK ČR, Danuše Machátová