Autorizované osoby

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Knihovník akvizitér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 24.1.2026
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 24.1.2026.
Kvalifikační úroveň: 4

Autorizované osoby

Název Okres
Moravská zemská knihovna v Brně
Národní knihovna ČR Hlavní město Praha