Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 6.12.2020 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 7.10.2020.
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Zahradnictví (41-44-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik realizace a údržby zeleně 41-126-M 4
Technik květinář 41-116-M 4
Agronom zelinář 41-110-M 4
Technik ovocnář 41-114-M 4
Florista aranžér 41-125-M 4
Technik školkař 41-113-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Zahradnický technik (41-99-M/14) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik realizace a údržby zeleně 41-126-M 4
Technik květinář 41-116-M 4
Agronom zelinář 41-110-M 4
Technik ovocnář 41-114-M 4
Florista aranžér 41-125-M 4
Technik školkař 41-113-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi