Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Rybářský technik
Platnost standardu: Od 7.4.2021 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 6.6.2021 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 7.4.2021.
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Rybářství (41-43-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Rybářský technik pro intenzivní chov ryb 41-119-M 4
Rybářský technik rybníkář 41-118-M 4
Technik pro zpracování ryb 41-120-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Rybářský technik (41-99-M/15) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Rybářský technik pro intenzivní chov ryb 41-119-M 4
Rybářský technik rybníkář 41-118-M 4
Technik pro zpracování ryb 41-120-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.11.2016 6.6.2021 29.11.2016