Autorizované osoby

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 22.8.2023
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Autorizované osoby

K této profesní kvalifikaci nejsou přiřazeny žádné autorizované osoby.