Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zootechnik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Chovatelství (41-43-M/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Zootechnik/zootechnička pro chov ovcí a koz 41-109-M 4
Zootechnik/zootechnička pro chov prasat 41-072-M 4
Zootechnik/zootechnička pro chov skotu 41-071-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Zootechnik (41-99-M/11) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Zootechnik/zootechnička pro chov ovcí a koz 41-109-M 4
Zootechnik/zootechnička pro chov prasat 41-072-M 4
Zootechnik/zootechnička pro chov skotu 41-071-M 4
Zobrazit historické