Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Provozní montér vodovodů a kanalizací
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (36-58-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Provozní montér kanalizací 36-166-H 3
Provozní montér vodovodů 36-171-H 3
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice 36-027-H 3
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod 36-028-H 3
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody 36-029-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Provozní montér vodovodů a kanalizací (36-99-H/14) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Provozní montér kanalizací 36-166-H 3
Provozní montér vodovodů 36-171-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace Provozní montér vodovodů (kód:36-171-H) souvisí s profesní kvalifikací Provozní montér kanalizací (kód:36-166-H).

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.11.2016 19.8.2020 29.11.2016