Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Řezník a uzenář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Řezník-uzenář (kód:29-56-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže (kód:29-022-E) .
Úplná profesní kvalifikace Řezník-uzenář (kód:29-56-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Porážení, jatečné opracování a porcování králíků (kód:29-006-E) .
Úplná profesní kvalifikace Řezník-uzenář (kód:29-56-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečnými zvířaty na porážkách (kód:29-034-H) .
Úplná profesní kvalifikace Řezník-uzenář (kód:29-56-H/01) je rozvíjena profesní kvalifikací Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečnými zvířaty na porážkách (kód:29-035-H) .

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Řezník - uzenář (29-56-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich 29-026-H 3
Bourání masa 29-021-H 3
Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat 29-019-H 3
Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb 29-018-H 3
Přeprava a ustájení jatečných zvířat 29-017-H 3
Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků 29-023-H 3

Profesní kvalifikace