Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Mlynář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Mlynář (29-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Obsluha mlýnských strojů 29-038-H 3
Obsluha zařízení sil 29-039-H 3
Skladování, balení a expedice mlýnských výrobků 29-040-H 3