Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Kloboučník
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Výrobce pokrývek hlavy (31-62-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Kloboučník/kloboučnice 31-014-H 3
Modista/modistka 31-038-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce pokrývek hlavy (31-99-H/05) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Kloboučník/kloboučnice 31-014-H 3
Modista/modistka 31-038-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace Kloboučník/kloboučnice (kód:31-014-H) souvisí s profesní kvalifikací Modista/modistka (kód:31-038-H).

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
28.4.2015 15.3.2021 28.4.2015