Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Pozlacovač rámař
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 13.9.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 13.7.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava a úprava podkladů ploch pro zlacení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologické postupy, použití materiálů a nářadí k přípravě podkladů pro polimentové a olejové zlacení Ústní ověření
b Provést úpravu podkladu pro polimentové a olejové zlacení Praktické předvedení a ústní ověření
c Výrobit a doplnit ornamenty z presovací masy na rámu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zlacení rámů ze dřeva na lesk a na mat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit poliment a nanést na křídový podklad Praktické předvedení a ústní ověření
b Položit zlatou nebo stříbrnou fólii Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyleštit rám nebo lištu achátem a provést pokostování v závislosti na profilu zlaceného rámu nebo lišty Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést matové zlacení konkrétního rámu nebo lišty technikou zlacení na poliment včetně přípravy podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchové úpravy zlacených rámů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup bronzování na lesk a na mat Ústní ověření
b Vysvětlit postup povrchové úpravy lazurováním a pokostováním Ústní ověření
c Nanést izolační nátěry a fixáže na rám nebo lištu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zlacení rámů náhražkami drahých kovů, pokládání kovových fólií, zlacení práškovými kovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zlacení rámu nebo lišty metálem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zlacení rámu nebo lišty hliníkovou fólií Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zlacení rámu nebo lišty práškovými barevnými bronzy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Patinování zlacených rámů a použití technik imitovaných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při patinování Ústní ověření
b Provést patinování zlaceného rámu nebo lišty Praktické předvedení
c Vysvětlit technologický postup a určit potřebné materiály při vytváření barevných technik, např. imitace zlacení na lesk tzv. waschgold, imitace dřeva Ústní ověření
d Předvést jednu z malovaných technik: fládrování, mramorování, krakelování, stínování nebo waschgold Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sylvie Kroupová - OSVČ, Restaurátorský ateliér Sylvie Kroupová, Kamenné Žehrovice

Eva Plánská - OSVČ, restaurátorka pozlacovačka

Štěpán Skalický - OSVČ, restaurátor pozlacovač a učitel praktického vyučování v oboru umělecké pozlacování na SOŠ uměleckořemeslné, Praha 9

Danuše Machátová - OSVČ, členka SRŘaUŘ, Rudolfinea, o. s.