Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Expedient metalurgických výrobků
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Hutník (21-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Expedient metalurgických výrobků 21-044-H 3
Hutník přípravář vsázky aglomerace 21-002-H 3
Hutník tavič neželezných kovů 21-006-H 3
Hutník tavič ocelí 21-004-H 3
Hutník v recyklaci neželezných kovů 21-024-H 3
Hutník vysokopecař 21-005-H 3
Hutník tažeč kovů 21-007-H 3
Hutník valcíř kovů 21-008-H 3

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Slévač (21-55-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Expedient metalurgických výrobků 21-044-H 3
Formíř-jádrař 21-010-H 3
Tavič 21-011-H 3

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Kovář (23-57-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Expedient metalurgických výrobků 21-044-H 3
Kovář ruční 21-016-H 3
Kovář strojní 21-015-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Hutník (21-99-H/05) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Expedient metalurgických výrobků 21-044-H 3
Hutník přípravář vsázky aglomerace 21-002-H 3
Hutník tavič neželezných kovů 21-006-H 3
Hutník tavič ocelí 21-004-H 3
Hutník v recyklaci neželezných kovů 21-024-H 3
Hutník vysokopecař 21-005-H 3
Hutník tažeč kovů 21-007-H 3
Hutník valcíř kovů 21-008-H 3

Úplnou profesní kvalifikaci Slévač (21-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Expedient metalurgických výrobků 21-044-H 3
Formíř-jádrař 21-010-H 3
Tavič 21-011-H 3
Zobrazit historické

Úplnou profesní kvalifikaci Kovář (21-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Expedient metalurgických výrobků 21-044-H 3
Kovář ruční 21-016-H 3
Kovář strojní 21-015-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi