Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Košíkář a pletař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Zpracovatel přírodních pletiv (33-58-E/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Košíkář a pletař / košíkářka a pletařka 33-052-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Košíkář a pletař (33-99-H/11) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Košíkář a pletař / košíkářka a pletařka 33-052-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
28.4.2015 19.8.2020 28.4.2015
19.6.2020 20.10.2022 26.5.2020