Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Diagnostik vodovodní sítě
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Diagnostik vodárenských sítí (36-99-H/05) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Diagnostik kanalizační sítě 36-075-H 3
Diagnostik vodovodní sítě 36-076-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.10.2013 20.10.2019 29.10.2013