Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Kontrolor kvality a hygieny potravin a krmiv
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Technologie potravin (29-41-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v mlékárenství 29-080-M 4
Technolog v mlékárenské a sýrařské výrobě 29-081-M 4
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v masném průmyslu 29-077-M 4
Technolog zpracování masa 29-079-M 4
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v pekárenství 29-095-M 4
Technolog v pekárenství 29-096-M 4
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v konzervárenství 29-093-M 4
Technolog v konzervárenství 29-094-M 4
Technik mlýnské laboratoře 29-084-M 4
Technolog mlýnské výroby 29-083-M 4

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Technologie potravin (29-41-L/51) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v mlékárenství 29-080-M 4
Technolog v mlékárenské a sýrařské výrobě 29-081-M 4
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v konzervárenství 29-093-M 4
Technolog v konzervárenství 29-094-M 4
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v pekárenství 29-095-M 4
Technolog v pekárenství 29-096-M 4
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v masném průmyslu 29-077-M 4
Technolog zpracování masa 29-079-M 4
Technik mlýnské laboratoře 29-084-M 4
Technolog mlýnské výroby 29-083-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Technik pro mlékárenství (29-99-M/05) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v mlékárenství 29-080-M 4
Technolog v mlékárenské a sýrařské výrobě 29-081-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
26.7.2016 19.8.2020 26.7.2016