Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik kanalizačních sítí
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Stavebnictví (36-47-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik dispečer pitné vody 36-168-M 4
Technolog pitné vody 36-142-M 4
Technik vodovodních sítí 36-141-M 4
Technik úpravy vody 36-140-M 4
Technik odvodňovacích soustav 36-157-M 4
Technik závlahových soustav 36-156-M 4
Technik protierozních opatření 36-169-M 4
Technik dispečer odpadních vod 36-167-M 4
Technik čištění odpadních vod 36-124-M 4
Technik kanalizačních sítí 36-143-M 4
Technolog odpadních vod 36-165-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Technik kanalizací (36-99-M/17) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik dispečer odpadních vod 36-167-M 4
Technik čištění odpadních vod 36-124-M 4
Technik kanalizačních sítí 36-143-M 4
Technolog odpadních vod 36-165-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi