Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Technik odvodňovacích soustav
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Technik meliorací (36-99-M/19) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik/technička odvodňovacích soustav 36-157-M 4
Technik/technička protierozních opatření 36-169-M 4
Technik/technička závlahových soustav 36-156-M 4
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
26.4.2016 19.8.2020 26.4.2016
19.6.2020 20.10.2022 26.5.2020