Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér hydroizolací spodní stavby
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Montér hydroizolací spodní stavby (36-99-H/23) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Montér hydroizolací spodní stavby 36-039-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi