Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik dispečer
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Technik kanalizací (36-99-M/17) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik čištění odpadních vod 36-124-M 4
Technik dispečer odpadních vod 36-167-M 4
Technik kanalizačních sítí 36-143-M 4
Technolog odpadních vod 36-165-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi