Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik motocyklů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Mechanik/mechanička hnacích agregátů nákladních vozidel a autobusů 23-093-H 3
Mechanik/mechanička kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů 23-092-M 4
Mechanik/mechanička pneuservisu nákladních vozidel a autobusů 23-088-H 3
Mechanik/mechanička podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů 23-086-H 3
Mechanik/mechanička převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů 23-085-M 4
Mechanik/mechanička hnacích agregátů osobních automobilů 23-102-H 3
Mechanik/mechanička pneuservisu osobních motorových vozidel 23-087-H 3
Mechanik/mechanička podvozkových systémů osobních automobilů 23-100-H 3
Mechanik/mechanička převodů osobních automobilů 23-101-H 4
Mechanik/mechanička příslušenství osobních automobilů 23-103-H 3
Mechanik/mechanička motocyklů – elektrické systémy a příslušenství 23-142-H 3
Mechanik/mechanička motocyklů – hnací agregáty a převody 23-143-H 3
Mechanik/mechanička motocyklů – předprodejní a prodejní servis 23-144-H 3
Mechanik/mechanička pneuservisu jednostopých vozidel 23-089-H 3
Mechanik/mechanička podvozků motocyklů 23-141-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.4.2019 20.10.2022 9.4.2019