Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel koní
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Jezdec a chovatel koní (41-53-H/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka koní 41-017-H 3
Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní 41-021-H 3
Jezdec a chovatel sportovních koní 41-016-H 3
Jezdec a chovatel dostihových koní 41-015-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Jezdec a chovatel koní (41-53-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka koní 41-017-H 3
Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní 41-021-H 3
Jezdec a chovatel sportovních koní 41-016-H 3
Jezdec a chovatel dostihových koní 41-015-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Do profesní kvalifikace Chovatel/chovatelka koní (kód:41-017-H) je integrovaná profesní kvalifikace Ošetřovatel/ošetřovatelka koní (kód:41-018-H).

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
9.2.2009 15.2.2017 27.1.2009
29.11.2016 15.3.2021 29.11.2016