Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Pivovarník a sladovník
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Výrobce potravin (29-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Vinař/vinařka 29-060-H 3
Obsluha mlýnských strojů 29-038-H 3
Obsluha zařízení sil 29-039-H 3
Skladník, balič a expedient / skladnice, balička a expedientka mlýnských výrobků 29-040-H 3
Mlékař/mlékařka 29-036-H 3
Sýrař/sýrařka 29-037-H 3
Pracovník/pracovnice příjmu surovin pro výrobu potravin 29-089-H 3
Pracovník/pracovnice výroby potravin 29-090-H 3
Skladník a distributor / skladnice a distributorka potravin 29-091-H 3
Pracovník/pracovnice spilky a pivovarského sklepa 29-100-H 3
Pracovník/pracovnice stáčíren piva 29-099-H 3
Pracovník/pracovnice varny pivovaru 29-059-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Pivovarník-sladovník (29-99-H/13) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pracovník/pracovnice spilky a pivovarského sklepa 29-100-H 3
Pracovník/pracovnice stáčíren piva 29-099-H 3
Pracovník/pracovnice varny pivovaru 29-059-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
5.9.2018 20.10.2022 21.8.2018
21.10.2022 29.8.2023 21.10.2022