Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zpracovatel ryb
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Rybář (41-53-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka vodní drůbeže 41-034-H 3
Líhňař/líhňařka 41-012-H 3
Pstruhař/pstruhařka 41-013-H 3
Rybníkář/rybníkářka 41-011-H 3
Zpracovatel/zpracovatelka ryb 41-014-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Rybář (41-99-H/25) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chovatel/chovatelka vodní drůbeže 41-034-H 3
Líhňař/líhňařka 41-012-H 3
Pstruhař/pstruhařka 41-013-H 3
Rybníkář/rybníkářka 41-011-H 3
Zpracovatel/zpracovatelka ryb 41-014-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
7.11.2007 31.10.2012 6.11.2007
15.8.2012 5.4.2019 31.7.2012
5.2.2019 20.10.2022 15.1.2019
21.10.2022 29.8.2023 21.10.2022