Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce skleněných vánočních ozdob
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů (28-63-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Výrobce/výrobkyně skleněné bižuterie 28-018-H 3
Výrobce/výrobkyně kovové bižuterie 28-019-H 3
Foukač/foukačka skleněných vánočních ozdob 28-105-H 3
Malíř/malířka skleněných vánočních ozdob 28-106-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce skleněných vánočních ozdob (28-99-H/09) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Foukač/foukačka skleněných vánočních ozdob 28-105-H 3
Malíř/malířka skleněných vánočních ozdob 28-106-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
21.8.2019 20.10.2022 30.7.2019